asdfasdfasdf
Usluge
U okviru ovog modula se definišu i menjaju atributi usluge/a kao što su šifra, naziv usluge na srpskom i na tri dodatna jezika, cena, specifikacija materijala i vremena...
Usluge - opšti deo
Usluge - specifikacija materijala i vremena
prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo