asdfasdfasdf
Statistika
Uz izveštaje statistički podaci su još jedan snažan i pouzdan izvor informacija na osnovu koga se mogu planirati i pratiti aktivnosti u ordinaciji kao i donositi medicinske i poslovne odlukle.
Usluge po vrednosti
Dijagram prikazuje usluge po vrednosti sortirane po rastućem ili opadajućem nizu i to prema ukupnoj vrednosti ili vrednosti za određeni mesec.
Usluge po broju
Dijagram prikazuje usluge po broju sortirane po rastućem ili opadajućem nizu i to prema ukupnom broju ili broju za određeni mesec.
prikaži uvećano u posebnom prozoru
prikaži uvećano u posebnom prozoru
Usluge po starosnim kategorijama
Dijagram prikazuje raspodelu broja usluga prema starosnim kategorijama sortirane po rastućem ili opadajućem nizu i to prema ukupnom broju ili broju po određenoj starosnoj kategoriji.
Broj prvih i serijskih poseta
Dijagram prikazuje učešće broja prvih i serijskih poseta za određenu starosnu kategoriju u ukupnom broju prvih i serijskih poseta.
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo