asdfasdfasdf
Pitanja

Da li je potrebno računarsko predznanje za upotrebu stomis-a  ?
Da li se podaci iz dos verzije stomis-a mogu preneti u novi stomis ?

Koja računarska oprema je potrebna za rad stomis-a?
Da li je podržana elektronska faktura RZZO ?
Da li je podržana ćirilica ?Da li je potrebno računarsko predznanje za upotrebu stomis-a  ?

Da. Potrebno je osnovno znanje za upotrebu računara koje se svodi na to da ste samostalno otkucali jedno pismo u Word-u i poslali jedan e-mail. Ostalo je naša briga.
Ukoliko to znanje ne posedujete pružićemo Vam i osnovnu obuku za upotrebu računara.

Da li se podaci iz dos verzije stomis-a mogu preneti u novi stomis ?
Da. To je sastavni deo podrške "starim" korisnicima.

Koja računarska oprema je potrebna za rad stomis-a?
Ako nameravate da nabavite nov računar izbor je jednostavan jer svi novi računari imaju performanse koje su dovoljne za rad stomis-a. Jedini zahtev je da operativna memorija bude 512 Mb. Izbor dodatne opreme je u funkciji želejnih performasi, potreba i cena i nije od presudnog značaja. Mrežna oprema je neophodna ako se program instalira na više računara.
Ako će se koristiti opcija stomis-a za sms komunikaciju potreban je GSM uređaj (mobilni telefon ili modem).
Za e-mail komunikaciju potreban je pristup Internetu (oprema i otvoren nalog kod provajdera).

U tabeli su date osnovne karakteristike potrebne opreme.

Opis Komponenta
Računar

 

Procesor

Intel P4 ili jači

Memorija

512 Mb ili više

Hard disk

80 GB

Dodatni hard disk za dnevne sigurnosne kopije (backup)

80 GB

Video kartica

1024*768 min

CD pisač za nedeljne / mesečne sigurnosne kopije (backup)

bilo koji

Flopi disk

bilo koji

Monitor

1024*768 min kolor

Operativni sistem

Windows XP Pro

Ostali softver

Softver za podršku CD pisača

Opciona dodatna oprema

 

Štampač

laserski 600dpi kolor ili inkjet

Skener

600dpi min

Mrežna oprema

Mrežna kartica 100Kbs, HUB 100Kbs


Da li je podržana elektronska faktura RZZO ?
Da, u potpunosti je podržana e-Faktura RZZO. Potrebno je da se na kartonu opštih podataka evidentiraju podaci o osiguraniku i da se prilikom evidentiranja usluge odabere usluga koju "priznaje" fond.
Sve ostalo radi stomis odnosno administrator stomisa u domu zdravlja.
Znači, nema ručnog pisanja evidencije rada lekara niti prekucavanja dnevne evidencije rada lekara.
Da li je podržana ćirilica ?
Da ćirilica je podržana tako da se svi podaci mogu unositi ćirilično i/ili latinično. Podržana su i druga pisma što je od značaja kada se nazivi usluga definišu i na nekom drugom jeziku i izdaju računi sa specifikacijom na tom jeziku.


Diskobolos 2005 za zdravstvo