asdfasdfasdf
Novosti
    

Beograd - 07.11.2022.
Integrisan 3Shape

U Stomis je integrisan 3Shape softver za 3D modeliranje.
Ova integracija je prevashodno namenjena stomatolozima koji već imaju Stomis i/ili 3Shape i žele da na jednostavan način ostvare komunikaciju između ta dva programa. Jednostavnim klikom na ikonicu 3Sape u Stomisu se otvara karton pacijenta u 3Shape-u sa svim modelima i analizama koji pripadaju tom pacijentu.
Nakon vrlo ozbiljnog testiranja 3Shape je odlučio da Stomis promoviše kroz njihov "Store". Ponosimo se što smo u "društvu" najboljih svetskih stomatoloških softvera.

    

    

Beograd - 16.08.2021.
STOMIS Prozivanje

Praksa je pokazala da sestre na prijemu vrlo često ne reaguju na internu poruku kojom lekar iz ordinacije obaveštava sestru da pošalje pacijenta u neku ordinaciju. Dešava se i da sestre promene smenu pa i objektivno ne dobijaju poruku. Sa stanovišta lekara stvar je značajno uprošćena. U svakom modulu gde je neki pacijent u fokusu (Kartoni, Karton pacijenta, Zakazivanje) je vidljiva ikonica Prozovi pacijenta.
Lekar jednostavno klikne na Prozovi pacijenta. U ovom slučaju to je Aleksić Ognjen. Na prijemu postoji pozadinska aplikacija stomisProzivanje koja opservira da li postoji/e zahtevi za prozivanjem pacijenta. Ako se takav zahtev pojavi na ekranu se pojavi prozor sa najvećim prioritetom nezavisno od prijavljenog korisnika čak i ako Stomis nije aktivan.
U listi su dati Vreme generisanja poziva, Prezime i ime pacijenta, Prezime i ime lekara i ime računara (Ordinacija) sa kog je poziv upućen. U stvari ime računara je posredno ime ordinacije.
Sestra upućuje pacijenta u odgovarajuću ordinaciju i duplim klkom na liniju sa zahtevom isključuje pacijenta iz liste. Ako iz bilo kog razloga sestra ne želi da uputi pacijenta može prozor da zatvori klikom na Odustani. Međutim, za 30 sekundi će se isti prozor ponovo pojaviti.

         

    

Beograd - 11.09.2020.
STOMIS Orto Kraniometrija

Ortodontski karton je obogaćen podrškom za rendgenkraniometriju.

Ortodont za manje od jednog minuta obeležava relevantne rendgenkraniometrijske tačke i dobija uglove, rastojanja i odnose rastojanja.

         

    

Srebrenica - 17.10.2018.
STOMIS u Domu zdravlja Sreberenica

U stomatološkoj službi Doma zdravlja Srebrenica implementiran je Stomis i izvršena obuka lekara, sestara i stomatoloških tehničara. Stomis će se koristiti u sedištu Doma zdravlja u Srebrenici i ambulanti u Skelanima. Veliko je zadovoljstvo donirati Stomis tako posvećenoj, zainteresovanoj i gostoprimljivoj ekipi.


    

Beograd - 07.10.2017.
STOMIS Pro Rö - novi proizvod

Stomis Pro Rö je program namenjen ordinacijama koje se bave uslužnim rendgenskim snimanjem. Podržane su sve tehnološke i poslovne aktivnosti. Pacijentu se otvara karton u Stomis Pro Rö i onda taj karton prosleđuje programu za pordšku rendgenu. Tu se koristi finkcionalnost integracije. Povezani su svi rendgeni koji su prisutni na našem tržištu (Planmeca - Romexis, Soredex - Scanora, Instrumentarium Dental - CliniView, Gendex - VixWin, Sirona - Sidexis,Sopro Acteon Group - Sopro Imaging, Visiodent - Visiodent-Imaging, Vatech - EzDent, Ovendy - QuickVision, MyRay - iRYS, Carestream - Kodak 1000, Easy Image Rider). Po učinjenom snimanju usluga se evidentira u Stomis Pro Rö.
Izveštavanju je posvećena posebna pažnja. Izveštaji: dnevnik rada, specifikacija usluga, utrošak uputa i materijala. Postoji i stimulacija za stomatologe koji upućuju pacijente na snimanje.


    

    

Beograd - 28.06.2017.
STOMIS obogaćen detaljnijom anamnezom

Na inicijativu i uz tehnološku podršku Dr Dragana Dimitrijevića iz Stomatološke ordinacije "Smile Dent" Stomis je obogaćen detaljnijom anamnezom.
Anamnestički podaci su podeljeni u dva taba: Stomatološka anamneza i Opšta anamneza.
Obzirom da nisu svi anamnestički podaci relevantni za svakog pacijenta dinamički se prikazuju u celosti samo oni koji su od značaja za konkretnog pacijenta.

    

    

Beograd - 14.12.2016.
Implementacija integracije Stomatološkog Informacionog sistema – STOMIS i IZIS – Moj Doktor

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je implementiralo Integralni Zdravstveni Informacioni Sistem - IZIS - Moj Doktor. Ukratko, IZIS uređuje zakazivanje i evidentiranje pregleda.
Sve zdravstvne ustanove su u obavezi ili da koriste IZIS ili da integrišu svoj postojeći informacioni sistem sa IZIS-om. Stomatologija, kao vrlo specifična medicinska grana, nije na adekvatan način podržana IZIS-om te je STOMIS integrisan sa IZIS-om zadržavajući sve svoje prednosti a u isto vreme poštujući zahtev Ministarstva zdravlja. To se pre svega odnosi na „izmeštanje“ knjige zakazivanja na server Ministarstva zdravlja i izveštavanje o učinjenim pregledima/intervencijama.
Sa korisničke strane to je podrazumevalo nužne ali ne i velike izmene u načinu upotrebe STOMIS-a. Korisnički interfejs je prilagoćen tim zahtevima.
Implementacija je urađena na sekundarnom nivou na Klinici za stomatologiju Vojvodine. Slede implementacije na primarnom nivou po domovima zdravlja.

    

Beograd - 27.04.2015.
Integrisan Vatech-ov Easy Dent 4

U Stomis je integrisan Vatech-ov softver za upravljanje rentgenom i pregledanje snimaka Easy Dent 4.
Ova integracija je prevashodno namenjena stomatolozima koji dobijaju snimke na CD-u ili preko Interneta i žele da te snimke pridruže uz karton pacijenta u Stomisu i da lako i efikasno mogu da koriste pogodnosti koje im daje Easy Dent 4.
Jednostavnim klikom na ikonicu Easy Dent u Stomisu se otvara karton pacijenta u Easy Dent 4-u sa svim snimcima koji pripadaju tom pacijentu. Dalja pregledanja snimaka, merenje rastojanja, gustine kosti itd. se rade u Easy Dent 4-u.

Beograd - 05.12.2014.
U STOMIS integrisan mail klijent

Domovi zdravlja imaju obavezu da omoguće pacijentima zakzivanje poseta preko Interneta odnosno mailom.
Kako bi se korisnicima STOMISa olakšala komunikacija sa pacijetima u STOMIS je dodata funkcionalnost mail klijenta. To znači korisnici primaju i šalju mailove iz STOMISa bez potrebe da pokreću Outlook Express ili bilo koji mail program. Dalje olakšanje je da za očekivane tipove maila, kao što je na primer podsetnik za posetu, postoje predefinisane poruke i nema potrebe da korisnik piše bilo kakav tekst već jednostavnim klikom pošalje mail.
Tipovi predefinisanih mailova:
- Potsetnik pacijentu za jednu ili više zakazanih poseta.
- Opšti mail pacijentu.
- Opšti mail korisniku.
- Podsetnik zakazanih poseta za lekara.
- Opšti mail tehničaru.

Beograd - 30.04.2014.
Integrisana elektronska kartica zdravstvenog osiguranja

RFZO - Republički fond za zdravstveno osiguranje realizuje Projekat zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja. U okviru tog projekta Pilot projekt se implementira u filijali Valjevo.
U Stomatološkoj službi Doma zdravlja Valjevo, a u okviru STOMIS-a, implementirana je elektronska kartica zdravstvenog osiguranja. Zajedno sa ranije implementiranim Web servisom ova funkcionalnost doprinosi boljoj i efikasnijoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti. Ova funkcionalnost je na raspolaganju i svim drugim domovima zdravlja koji koriste STOMIS.
Beograd - 24.09.2013.
Integrisan RFZO Web servis

RFZO - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije omogućio je zdravstvenim ustanovama proveru osiguranika i izjava o izabranom lekaru preko Web servisa. Ovaj servis je implementiran u STOMIS.
Provera osiguranika je moguća i kroz izdvojenu aplikaciju stomis RFZO Web service koju možete preuzeti ovde.
    

Beograd - 26.03.2013.
Integrisan Owandy-jev QuickVision

U saradnji sa firmama DentFau iz Beograda i Owandy iz Francuske u Stomis je integrisan QuickVision.
Ova integracija je prevashodno namenjena stomatolozima koji dobijaju snimke na CD-u ili preko Interneta i žele da te snimke pridruže uz karton pacijenta u Stomisu i da lako i efikasno mogu da koriste pogodnosti koje im daje QuickVision.
Jednostavnim klikom na ikonicu QuickVision u Stomisu se otvara karton pacijenta u QuickVision-u sa svim snimcima koji pripadaju tom pacijentu. Dalja pregledanja snimaka, merenje rastojanja, gustine kosti itd. se rade u QuickVision-u.
Pored toga ovu integraciju mogu koristiti i rendgen centri koji rade uslužno snimanje pre svega zbog toga što efikasno mogu da prate tokove novca.

Beograd - 16.11.2012.
U Zubotehničkoj školi u Beogradu implementiran STOMIS

U Zubotehničkoj školi u Beogradu implementiran STOMIS. STOMIS će se koristiti u svakodnevnom radu kao i za edukaciji učenika. Zbog specifičnosti ove obrazovne institucije dograđen je modul Radne liste. U okviru modula Radne liste postoje podmoduli Ortodontski apaprati, Fiksna protetika, Mobilna protetika i Skeletirana proteza.
    

   

Beograd - 24.08.2012.
Integrisana Soredex-ova Scanora

U saradnji sa firmom Tim co. iz Beograda u Stomis je integrisana Soredex-ova Scanora.
Ova integracija je prevashodno namenjena stomatolozima koji dobijaju snimke na CD-u ili preko Interneta i žele da te snimke pridruže uz karton pacijenta u Stomisu i da lako i efikasno mogu da koriste pogodnosti koje im daje QuickVision. Jednostavnim klikom na ikonicu Scanore u Stomisu se otvara karton pacijenta u Scanori sa svim snimcima koji pripadaju tom pacijentu. Dalja pregledanja snimaka, merenje rastojanja, gustine kosti itd. se rade u Scanori.
Pored toga ovu integraciju mogu koristiti i rendgen centri koji rade uslužno snimanje pre svega zbog toga što efikasno mogu da prate tokove novca.

Beograd - 05.04.2012.
U Stomatološkoj službi Doma zdravlja Inđija počeo sa probnim radom STOMIS

U stomatološkoj službi Doma zdravlja "Dr Milorad Mika Pavlović" - Inđija počeo sa probnim radom STOMIS. U pripremnom periodu je obučeno 27 lekara i sestara. Period uhodavanja i evaluacije će trajati do 01.05.2012 i očekuje se da potom započne eksploataciona faza.
Dodatni kvalitet je postignut povezivanjem stomatoloških ambulanti u okolnim selima sa serverom u stomatološkoj službi. Na taj način je elektronski stomatološki karton dostupan svim stomatolozima bez obzira gde je pacijent došao da mu se pruži stomatološka usluga.
Impementacijom STOMISa Dom zdravlja Inđija je nastvio sa praćenjem i uvođenjem modernih tehnologija u svakodnevni rad.

Beograd - 19.03.2012.
Ortodontski karton
Ortodoncija, kao deo stomatologije ima svoje tehnološke i informatičke specifičnosti. Sa informatičke tačke gledišta to je karton vrlo bogat podacima nad kojima se, pored ostalog, vrše i numerička izračunavanja. Ortodontski karton ima anamnestički karton, karton nalaza, računanje širina po Švarcu i Mojersovu analizu.
         

Beograd - 13.06.2011.
Sertifikat Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svojim rešenjem broj 030-03-8/2011-02 od 13.06.2011. je utvrdilo usaglašenost STOMISa sa fukcionalnim i tehnoloskim zahtevima za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Ovim rešenjem su se stekli i formalnu uslovi za implementaciju STOMISa u somatološkim službama u Republici Srbiji.

   

Beograd - 12.08.2010.
Masovno slanje SMS poruka

U saradnji sa kompanijom Polycom razvijen je modul za masovno slanje SMS poruka.
Kompanija Polycom se bavi pružanjem VoIP i SMS usluga preko Interneta.
STOMIS je i do sada imao mogućnost slanja SMS poruka međutim, uspostavljanjem ove saradnje masovne poruke se mogu slati i preko Interneta što je svakako značajno brži i komforniji način slanja. Praktično sa jednog mesta se mogu slati opšte poruke, rođendanske čestitke, podsetnik o zakazanom terminu, podsetnik o dugovanju i potsetnik za Dan D. Grupe pacijenata se automatski formiraju prema različitim kriterijumima kao što su datum poslednje posete, vrednost usluga koje su pružene pacijentu, stanje duga, dan dospeća vremenski zavisne usluge itd.
Svaka poruka kao pošiljaoca ima ime ordinacije a ne broj mobilnog telefona što dodatno daje još jednu marketinšku dimenziju odnosu ordinacije i pacijenta.

Detaljnije>>>

Beograd, Banja Luka - 20.04.2010.
Fiskalna podrška

U saradnji sa proizvođačima i distributerima fiskalnih uređaja iz Beograda i Banja Luke razvijeno je rešenje za fiskalnu podršku ordinaciji prilagođeno propisima Republike Srpske. Korišćen je fiskalni štampači HYBRID proizvođača Mikroelektronika a.d..

Ovo rešenje je komforno rešenje jer se svi nalozi za izdavanje fiskalnog računa izdaju iz STOMISa na način i po metodologiji kako su se i do sada izdavali "obični" računi. Praktično iz prepoznatljivog korisničkog interfejsa se kreira račun i onda klikom na dugme Kreiraj fiskalni račun se otvara forma za izdavanje komande fiskalnom štampaču. Kada se definiše način plaćanja ( keš, kartica, ček ili virman) izdaje se komanda za štampanje na fiskalnom štampaču. Moguće je i prethodno uraditi kontrolnu štampu na standardnom štampaču.
Dodatna pogodnost je i mogućnost izdavanja i velikoprodajnog fiskalnog računa čime se dodatno povećava konkurentnost ordinacije proširenjem liste mogućih klijenata i na pravna lica odnosno na firme kod kojih rade pacijenti.
Lajkovac - 25.11.2009.
U Stomatološkoj službi Doma zdravlja Lajkovac počeo sa probnim radom STOMIS

U stomatološkoj službi Doma zdravlja Lajkovac počeo sa probnim radom STOMIS. U pripremnom periodu je obučeno 12 lekara i sestara. Period uhodavanja i evaluacije će trajati do 01.01.2010 i očekuje se da potom započne eksploataciona faza.
Dodatni kvalitet je postignut preuzimanjem baze podataka pacijenata iz baze osiguranika RZZO kao i poništenih zdravstvenih knjižica. Na taj način je smanjena mogućnost greške prilikom unosa ili eventualno osporenja elektronske fakture po osnovu poništene zdravstvene knjižice.
Impementacijom STOMISa Dom zdravlja Lajkovac je nastvio sa praćenjem i uvođenjem modernih tehnologija u svakodnevni rad.
Beograd, Novi Sad - 20.05.2009.
Fiskalna podrška

U saradnji sa proizvođačima i distributerima fiskalnih uređaja Omega group iz Beograda i TELSAT d.o.o. iz Novog Sada i Klinikom za stomatologiju Vojvodine razvijeno je rešenje za fiskalnu podršku ordinaciji ili domu zdravlja odnosno klinici. Korišćeni su fiskalni štampači Galeb FP 550, Iskra S-32 i Iskra P-32.

Ovo rešenje je komforno rešenje jer se svi nalozi za izdavanje fiskalnog računa izdaju iz STOMISa na način i po metodologiji kako su se i do sada izdavali "obični" računi. Praktično iz prepoznatljivog korisničkog interfejsa se kreira račun i onda klikom na dugme Kreiraj fiskalni račun se otvara forma za izdavanje komande fiskalnom štampaču. Kada se definiše način plaćanja ( keš, kartica, ček ili mešovito) izdaje se komanda za štampanje na fiskalnom štampaču. Moguće je i prethodno uraditi kontrolnu štampu na standardnom štampaču.

Detaljnije>>>
Valjevo - 01.01.2009.
U Stomatološkoj službi Zdravstvenog centra Valjevo počeo sa radom STOMIS

U stomatološkoj službi Zdravstvenog centra Valjevo počeo sa radom STOMIS. Posle uspešnog probnog rada i evaluacije STOMIS je preveden u eksploatacionu fazu.
Impementirana je većina statisitičkih izveštaja i XML faktura.

Sledi integracija sa rendgenima.
Valjevo - 01.11.2008.
U Stomatološkoj službi Zdravstvenog centra Valjevo počeo sa probnim radom STOMIS

U stomatološkoj službi Zdravstvenog centra Valjevo počeo sa probnim radom STOMIS. U pripremnom periodu je obučeno 40 lekara i sestara. Period uhodavanja i evaluacije će trajati do 01.12.2008 i očekuje se da potom započne eksploataciona faza.
Dodatni kvalitet je postignut preuzimanjem baze podataka pacijenata iz baze osiguranika RZZO. Na taj način je smanjena mogućnost greške prilikom unosa posebno i zbog toga što je implementiran bar kod čitač broja zdravstvene knjižice. To praktično znači da se "provlačenjem" zdavstvene knjižice ispod bar kod čitača svi opšti podaci o pacijentu kao i podaci o zdravstvenom osiguranju automatski preuzimaju. Stomatolozima i stomatološkim sestrama je tako oslobođeno vreme za stomatološke aktivnosti prema pacijenu tj. evidentiranje statusa i učinjenih uslga.

Beograd - Banja Luka - 29.09.2008.
U saranji sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske razvijen je modul za fakturisnjae stomatoloških usluga

Fond zdravstvenog osiguranja Rapublike Srpske je sa određenim brojem privatnih stomatoloških ordinacija potpisao ugovore na osnovu kojih stomatološke ordinacije mogu pružati stomatološke usluge osiguranicima Fonda i da te usluge fakturišu Fondu. U saradnji sa Fondom i poštujući važeće propise Republike Srpske iz oblasti zdravstvenog osiguranja i neophodnu fomalnu strogost u STOMIS su implementirane funkcionalnosti koje podržavaju informatičko izveštajne obaveze ordinacije definisane ugovorom.

Detaljnije>>>

Beograd - 01.06.2008.
U Stomatološkoj službi Doma zdravlja "Vračar" počeo sa radom STOMIS

U stomatološu službu Doma zdravlja "Vračar", posle dva meseca probnog rada, u operativnu primenu je uveden STOMIS. U evaluacionom periodu obučeni su lekari i sestre i pripremljeni šifarnici usluga usaglašeni sa RZZO. Pored toga programski su podržani i dobijaju se na klik najčešći mesečni izveštaji na nivou tima lekar - sestra i na nivou stomatološke službe. e-faktura prema RZZO se takođe dobija na klik.
U narednom periodu će se programski podržati i svi drugi epidemiološki, statistički i finansijski izveštaji.
Zlatibor - 30.-31.05.2008.
Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije održan
XXIV Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji
Integralni pristup u zbrinjavanju oralnih oboljenja
Predstavnici Doma zdravlja "Vračar" i sms mosta izložili su poster

"ELEKTRONSKI STOMATOLOŠKI KARTON U DOMU ZDRAVLJA VRAČAR".

Abstrakt postera
Đorđe Stojiljković - Dom zdravlja ”Vračar” - Beograd
Miodrag Stojanović - Agencija za pružanje računarskih usluga ”SMS most” – Beograd


Cilj ovog rada je prikaz prednosti uvođenja jedinstvenog informacionog sistema u stomatološku zdravstvenu zaštitu u funkciji integrisanog zbrinjavanja oralnih bolesti.
Planiranje, finansiranje i upravljanje zdravstvenim sistemom pa i integrisanim zbrinjavanjem oralnih bolesti nezamislivo je bez ažurnih podataka o stvarnom stanju oralnog zdravlja. Stomatološki karton je osnovni izvor informacija. Ukoliko je taj karton elektronski onda je sasvim jasno da se podaci mogu jednostavno i lako preneti na viši nivo odlučivanja kao što je zavod za javno zdravlje, RZZO i naravno Ministarstvo zdravlja.
Elektronski stomatološki karton u okviru STOMIS-a tj. STOMatološkog Informacionog Sistema daje epidemiološke podatke o nađenim bolestima i stanjima kao i o aktivnostima koje je izabrani stomatolog preduzeo u vezi sa nađenim stanjem. Posebna pažnja posvećena je automatskom izračunavanju KEP-a i svih drugih relevantnih pokazatelja oralnog zdravlja koji se mogu izračunati iz KEP-a.
Rezultat: Elektronski stomatološki karton uveden je u Stomatološku službu Doma zdravlja “Vračar”.
Zaključak: Uz pomoć informacionog sistema epidemiološka situacija je lako dostupna na svim nivoima odlučivanja i na taj način potpomaže integrisano planiranje, praćenje i zbrinjavanje oralnih bolesti.

Novi Sad - 01.02.2008.
Na Klinici za stomatologiju Vojvodine počeo sa radom STOMIS

Na Klinici za stomatologiju Vojvodine od 01.02.2008. počeo sa probnim radom STOMIS na svim odeljenjima Klinike ( Bolesti usta, Bolesti zuba, Dečje, Oralna hirurgija, Ortodoncija, Protrtika, Rentgen). U pripremnom periodu obučeni su lekari i sestre i pripremljeni šifarnici usluga usaglašeni sa RZZO šifarnicima kao sa odlukama UO Klinike. Jedna od najznačajnijih prednosti po implementiranju STOMISa je svakako činjenica lekari i sestre isključivo evidentiraju svoje aktivnosti dok STOMIS podržava na klik sve izveštajne aktivnosti uključujući i e-fakturu prema RZZO.
Evaluacioni period će trajati jedan do dva meseca.

Beograd - 03.09.2007.
Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu na Klinici za oralnu hirurgiju počeo sa radom STOMIS OH .NET

STOMIS OH se koristi na Klinici za oralnu hirurgiju od 1997. godine u svom DOS pojavnom obliku. Za proteklih 10 godina evidentirano je preko 90,000 pacijenata i preko 300,000 pruženih usluga.
Svi ovi podaci su importovani u novi STOMIS OH koji je razvijen u .NET tehnologiji.
Tokom avgusta meseca STOMIS OH je testiran i evaluiran i od 01.09.2007. godine je u operativnom radu. Lekarima i sestrama je sada na raspolaganju moderan softver koji ima sve funkcionalnosti softvera na koji su se navikli kao i sve multimedijalne i mrežne prednosti koje donose nove tehnologije. Tu pre svega treba istaći sliku kao značajan izvor informacija i elektronsko "slanje" kartona sa šaltera u ambulantu ili salu i obrnuto.
Lekari i sestre isključivo evidentiraju svoje aktivnosti dok STOMIS OH podržava na klik sve izveštajne aktivnosti uključujući i e-fakturu prema RZZO.

Beograd - 09.07.2007.
U Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu instaliran STOMIS IMI

Kao rezultat zajedničkog rada Laboratorije za toksoplazmozu Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i SMS mosta razvijen je i pušten u probni rad STOMIS IMI - softver za podršku tehnoloških aktivnosti u Laboratoriji za toksoplazmozu.
STOMIS IMI će čuvati podatke o pacijentima, uzorcima, učinjenim analizama i biološkim ogledima i rezultate izdavati pacijentima i/ili ustanovama koje su naručile analizu ili ogled.
Uz ovu osnovnu funkciju razvijen je deo za podršku naučnim istraživanjima i to pre svega kroz uporedne analize prethodnih rezultata, rezultata srodnika i/ili upite po osnovu epidemioloških i anamnestičkih podataka.

Ovim je SMS most nastavio sa razvojem medicinskih softvera specijalne namene a koji u osnovi imaju odnos pacijenta i medicinske ustanove koja mu pruža medicinsku uslugu.
Novi Sad - 01.06.2007.
STOMISu Velika zlatna medalja za kvalitet

Na Izložbi stomatološke opreme i naučnostručnom skupu "Promodentis - Novi Sad" koji je održan od 31. maja do 2. juna 2007. godine u Kongresnom centru "Master" – Novi Sad STOMISu dodeljena Velika zlatna medalja za kvalitet.
Komisiju za ocenjivanje kvaliteta činili su primarijus dr Predrag Drapšin pomoćnik pokrajinskog sekretara za zdravstvo i socijalnu politiku i prof. dr Srećko Selaković direktor klinike za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
Pored STOMISa nagrade su dobili i Sauron I – Banja Koviljača, Comex – Novi Sad, Neodent – Beograd i Apexim – Novi Sad.

Najbolje iz Srbije
Best of Serbia

OQS - ISO 9001
standard kvaliteta
Beograd - 12.04.2007.
U stomatološkoj službi opšte bolnice Bel Medic implementiran STOMIS

U stomatološkoj službi opšte bolnice Bel Medic je implementiran STOMIS. To je prva implementacija gde je ostvarena P2P (program to program) komunikacija sa postojećim bolničkim informacionim sistemom BiS.
Usvojene Bel Medicove procedure, tehnologija i programsko okruženje u odnosu sa pacijentom je zadržano s tim da su u potpunosti iskorišćene prednosti STOMISa u podršci stomatologiji i stomatološkoj službi.
Podaci o pacijentima, njihovom odnosu sa Bel Medicom i sistem zakazivanja poseta je i dalje pod kontrolom bolničkog informacionog sistema.
Bolnički informacioni sistem po zakazivanju "šalje" karton u stomis a po završenom pregledu ili intervenciji stomis "šalje" izveštaj u BiS. Izveštaj koji se šalje u BiS sadržajem i formom odgovara standardnim izveštajima koji se inače generišu u bolničkom sistemu tako da uniformnost na nivou Bel Medica nije narušena. Somatološke specifičnosti koje su od interesa samo za stomatologe odnosno stomatološku službu ostaju u stomisu.


Beograd - 11.01.2007.
Institut za zaštitu zdravlja Novi Sad i Zavod za javno zdravlje Pančevo prihvataju statističke izveštaje generisane u STOMISu

Posle prezentacije STOMISa i konsultacije sa stručnjacima iz Instituta za zaštitu zdravlja Novi Sad i Zavoda za javno zdravlje Pančevo te institucije prihvataju medicinske statističke izveštaje generisane u STOMISu. Izveštaji se za željeni period vremena generišu automatski i kao štampani dokumenti ili u pdf formatu kao prilog e-mailu mogu poslati nadležnom zavodu. Sam e-mail se formira takođe automatski sa neophodnim podacima o ordinaciji.
Institut za zaštitu zdravlja Novi Sad prihvata i potpun elektronski izveštaj što znači da se u STOMISu generišu i elektronski izveštaji i, kao prilog, uz pdf izveštaje dostavljaju u elektronskoj formi.
Detaljnije na Izveštaji za Institut za zaštitu zdravlja Novi SadBeograd - 29.08.2006.
Izveštaj za GZZZ
Na osnovu zakonske obaveze stomatoloških ordinacija o tromesečnom dostavljanju Izveštaja službe za zaštitu i lečenje usta i zuba Obrazac br. 3-09-60 mesno nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja i dokumenata koje su publikovali Institut za zaštitu zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut" i Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd u stomis je dodat novi modul "Izveštaj za GZZZ" koji automatski generiše izveštaje o
Zdravstveni radnici - tabela 1
Posete i izvršeni radovi - tabela 2
Izveštaj o oboljenjima, stanjima i povredama - tabela 3
Izveštaji se generišu na osnovu podataka iz novootvorenih kartone ili novih statusa i dnevnika rada ordinacije.
Uz odobrenje GZZZ izveštaji se mogu dostavljati i e-mail-om.
Detaljnije na Izveštaji za GZZZKikinda - 15.-16.06.2006.
Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije održani
Seminar - Implementacija programa prevencije oralnih bolesti u lokalnoj zajednici i
XXII Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji
Predstavnik sms mosta zajedno sa predstavnikom DZ Savski venac učestvovao je u Radnoj grupi Evaluacija programske zaštite i Poster sesiji sa radom "Implementacija stomatološkog informacionog sistema stomis u sistem primarne zdravstvene zaštite".
U izložbenom delu posetioci su mogli da samostalno, uz pomoć stomisa, probaju "automatsko" izračunavanje KEP-a, KIz-a, ... kao i generisanje elektronske fakture za RZZO.

Pored domaćih posetilaca štand sms mosta su posetili i Professor, Odont Dr Göran Koch i Associate Professor Ola Norderyd iz The Institute for Postgraduate Dental Education Jönköping, Sweden. Njihovu pažnju je privukao model zuba odnosno elektronski stomatološki karton i automatsko izračunavanje epidemioloških pokazatelja na osnovu unetog statusa. Konačno, to je i bio moto nastupa.
"Lekari i sestre samo evidentiraju urađeno a sve izveštaje i statistike generiše stomis".

Abstrakt postera
IMPLEMENTACIJA STOMATOLOŠKOG INFORMACIONOG SISTEMA STOMIS U SISTEM PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DOMA ZDRAVLJA ”SAVSKI VENAC”
Predrag Trkulja, Zoran Simonović, Nada Simović - Dom zdravlja ”Savski venac” - Beograd
Miodrag Stojanović - Agencija za pružanje računarskih usluga ”SMS most” – Beograd

Cilj ovog rada je prikaz prednosti uvođenja jedinstvenog informacionog sistema u primarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu.

Metod: Elektronski stomatološki karton, koji je omogućava praćenje KEP-a i druge pokazatelje epidemiologije i kvaliteta rada u zaštiti oralnog zdravlja, implementiran je u Službi za dečju i preventivnu stomatologiju DZ “Savski venac”. Ovaj informacioni sistem je omogućio: evidentiranje i praćenje dece po razredima škole, automatsku promenu odeljenje na kraju školske godine kao i sve druge podatke potrebne za evidenciju uzrasta predškolskog i školskog deteta; evidentiranje svih bitnih podataka o osiguraniku, odnosno o deci i o nosiocu osiguranja; obrada KEP-a na svim nivoima, odnosno po odeljenjima, školama, godištu deteta.

Sve provere su uspešno prošle test i uz pomoć Stomisa možemo da izveštavamo RZZO o osiguranicima i svim uslugama koje su im pružene.

Posebna pažnja je posvećena razradi mogućih oblika motivacija. Uvedeni su uniformni paneli sa instrukcijama za pravilno sprovođenje oralne higijene, pravilne ishrane i upotrebi fluora koje stomatolog može da odštampa i pokaže detetu ili roditelju. Takođe je omogućeno obaveštavanje dece, odnosno roditelja, o zakazanim terminima putem sms poruka.

Zaključak: Uz pomoć informacionog sistema dobija se kvalitetnije praćenje rada stomatologa, i mnogo bolje praćenje epidemiološke situacija.


Beograd - 22.12.2005
U Hotelu Interkontinental Beograd, po jedanaesti put, dodeljene nagrade Diskobolos.
STOMISu glavna nagrada u grupi zdravstvo


JISA - JEDINSTVENI INFORMATIČKI SAVEZ SRBIJE I CRNE GORE zajedno sa predstavnicima vlada Srbije i Crne Gore, privrednih komora, informatičkih društava, univerziteta i privrede dodelio je po jedanaesti put nagrade za NAJKVALITETNIJA OSTVARENJA U PRIMENI INFORMATIČKIH I TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA kao i njihove implementacije u privrednim i vanprivrednim organizacijama naše zemlje.

Za priznanje Diskobolos 2005 kvalifikovalo se 73 ostvarenja i 6 inostranih partnera.

Prestižnu glavnu nagradu Diskobolos 2005 u grupi zdravstvo dobio je STOMIS – STOMatološki Informacioni Sistem. Pored STOMISa nominovani su: Sinfonika - System za monitoring pacijenata SMARTON, Zavod za protetiku - zdravstveni informacioni sistem PROTIS i Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta - IS kliničke patologije.

Pokroviteljstvo DISKOBOLOS-a podržali su: dr Boris Tadić - Predsednik Republike Srbije; Branimir Gvozdenović - Potpredsednik u Vladi Crne Gore; dr Bojan Dimitrijević - Ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srbije; dr Aleksandar Popović- Ministar nauke i zaštite zivotne sredine u Vladi Republike Srbije i Dragan Kojadinović - Ministar kulture u Vladi Republike Srbije.

Ovogodišnji stručni žiri, čijim radom je predsedavao direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet, gospodin mr Zoran Purić, bio je sastavljen od eksperata u svim oblastima primene informatičkih tehnologija. To su: Prof dr Dragan Vukmirović – direktor Republičkog zavoda za statistiku, Beograd, Prof dr Dragan Domazet – Fakultet informacionih tehnologija, Beograd, Olivera Stanković - Privredna komora Srbije, Tomislav Milić - Privredna komora Crne Gore, Vesna Pudar - Privredna komora Beograda, Nikola Marković - predsednik Društva informatičara Srbije, mr Dragan Perović - predsednik Društva informatičara Crne Gore, mr Dragan Marinković – YUADM Asocijacije, Beograd, Čedomir Milenković – Institut Mihajlo Pupin, Beograd, mr Darinka Ivaneža - YUBC System, Beograd, Prof dr Novak Jauković - Elektrotehnički fakultet Podgorica, Prof dr Stevica Graovac - Elektrotehnički fakultet Beograd, Prof dr Radomir Vukasojević - Mašinski fakultet, Podgorica, Prof dr Stevica Krsmanović - Fakultet za menadžment "Braća Karić", Beograd, Prof. dr. Svetozar Pervulov - KBC Zvezdara, Beograd, mr Milinka Prohić - SAGA, Beograd i Marija Đermanović – Republički zavod za informatiku i internet, Beograd.
Banja Luka - 10.12.2005
U okviu srtučnog skupa stomatologa Republike Srpske, koji je održan pod pokroviteljstvom Krajinalijeka, predstavnik sms mosta je održao predavanje "Stomatološka ordinacija podržana računarom - CADO Computer Aided Dental Office".
Tom prilikom je predstavljen i distributer za Bosnu i Hercegovinu kompanija ANANOVA iz Banja Luke.


Politika - Press Clipping - 10.08.2005

Elektronsko zdravstvo u Srbiji
Dopisivanje sa zubarom
Pacijent šalje SMS poruku s pitanjem kada može da zakaže pregled i u najkraćem roku dobija povratnu informaciju

Već pet godina u zdravstvenim centrima širom Evrope eksperimentiše se sa elektronskom zdravstvenom knjižicom i korišćenjem računara u zdravstvenim ustanovama. Po iskustvu razvijenih zemalja, za nekoliko dana u pojednim zdravstvenim centrima u Srbiji počeće se sa elektronskom datotekom, a biće moguće i zakazivanje pregleda uz pomoć SMS poruka.
Centri koji su u Srbiju najdalje odmakli u planiranju i razvoju modela elektronskog zdravstvenog kartona jesu Dom zdravlja Savski venac, Dom zdravlja Mladenovac, Dom zdravlja Zemun, Klinički centar Srbije i KBC Kraljevo.
Pored toga, u mnogim ustanovama se radi na sličnim projektima, u saradnji ili pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i drugih institucija.
Po rečima Zorana Simonovića, koji je glavni u timu za implementaciju i razvoj informacionog sistema u Domu zdravlja Savski venac, jedan od razloga prividno sporijeg razvoja sistema jeste i to što se mnogo pažnje posvećuje bezbednosti podataka.
- Mrežnu infrastrukturu finansirao je Dom zdravlja, a Evropska agencija za rekonstrukciju je donacijom obezbedila sve neophodne računare i opremu. Link ka internetu obezbedio nam je Beotel, koji Domu zdravlja pruža i kostantnu besplatnu tehničku podršku - kaže Simonović za "Politiku".
Rezultati internog istraživanja u Domu zdravlja Savski venac pokazali su da se mnogo vremena utroši na ispunjavanje raznih obrazaca, dnevnih i mesečnih izveštaja - lekari oko 30 odsto, a medicinske sestre čak do 70 procenata radnog vremena. Sada se formiraju timovi lekar-medicinska sestra, koji sede u istoj prostoriji, za jednim računarom, ali sa dve tastature.
- Tako se pacijentima skraćuje čekanje i poboljšava kvalitet zdravstvene usluge jer je procedura sledeća: najpre neko na šalteru , to može biti i običan administrativni radnik, pronalazi karton i prosleđuje ga na računar lekara. Dok sestra priprema pacijenta za pregled, lekar se upoznaje sa prethodnim posetama i

dijagnozama. Zatim, dok traje pregled, sestra unosi opšte podatke, a zatim mišljenja i nalaze lekara. Time se racionalnije koristi vreme jer se, u principu, ne menja trajanje pregleda već odnos u korist efektivnog vremena koje lekar posvećuje pacijentu - objašnjava Zoran Simonović praktičnu primenu novih tehnologija. Uneti podaci su naknadno lako dostupni statističkoj službi i računovodstvu za dalju obradu.
Ovaj sistem se već primenjuje na većini odeljenja Doma zdravlja Savski venac, a od 15. avgusta će se zvanično krenuti i sa elektronskim kartotekom. Veb sajt je zamišljen kao dodatna pomoć za pacijente, koji će im pružati informacije poput rasporeda rada lekara.
Značajna novina uvedena je na stomatološkom odeljenju dečjeg dispanzera - od 1. septembra i početka nove školske godine krenuće praktična primena zakazivanja pregleda i intervencija putem SMS poruka mobilnim telefonima! Firma "Stomis" razvila je kompletan programski paket kojim olakšava rad zubarima.
- Ovaj sistem ne bi bio efikasan kod odraslih koji, da bi pročitali poruku, moraju da stave naočare, pa da pronađu pravo dugme, pa to traje čitavu večnost. Zato smo mi računali na našu ciljnu grupu - klince i školsku omladinu koji barataju mobilnim telefonima i zatvorenih očiju, a koje je najteže dovući u zubarsku stolicu. Očekujemo da ćemo naše najmlađe pacijente na ovaj način podstaći i motivisati da, za svoje dobro, redovno posećuju stomatologa - objašnjava Miodrag Stojanović iz firme "Stomis" u razgovoru za naš list.
Postoji i varijanta slanja čestitiki za rođendan i slično, čime bi trebalo da se ostvari bolji odnos i saradnja sa korisnicima. Za sada postoji samo jednosmerna komunikacija, odnosno mogućnost da se iz Doma zdravlja pošalje SMS poruka sa obaveštenjem pacijentu, U planu je i razvoj dvosmerne komunikacije kojom će korisnik moći da pošalje poruku sa pitanjem (na primer, kada može da zakaže posetu) i u najkraćem roku dobije povratnu informaciju.
Marko Andrejević
Dom zdravlja Savski venac - Beograd - 01.06.2005
U okviru kontinuairane akcije ukupnog poboljšanja kvaliteta rada u Domu zdravlja Savski venac na Odeljenju dečje i preventivne stomatologije je 01.06.2005. uveden stomis - stomatološki informacioni sistem.
U pripremnom periodu je obučeno 20 lekara i sestara za rad sa stomisom. Period uhodavanja i evaluacije će trajati do 01.09.2005 i očekuje se da potom započne eksploataciona faza.

X Balkanski kongres stomatologa - Beograd - 11-14.05.2005

Na X Balkanskom kongresu stomatologa, koji je održan u Beogradu od 11. do 14. maja 2005 godine, sms most je sa svojim saradnicima prezentirao dva rada i to u okviru nacionalng dana - poster prezentacija "Stomatološka ordinacija podržana računarom – CADO – Computer Aided Dental Office" i u okviru usmenih prezentacija BaSSa "Applying object oriented model to tooth – Tooth class" tj. "Primena objektno orijentisanog modela na zub - klasa zub"


Diskobolos 2005 za zdravstvo