asdfasdfasdf
Materijali

U okviru ovog modula se definišu i menjaju atributi materijala koji se koristi u radu.
U delu liste su žuto/crvenom bojom označeni materijali čija je količina ispod definisanog minimuma.
U delu detalja su dati atributi materijala kao i njegove cene po svim isporukama svih dobavljača.
Pored toga postoji i posebna kartica sa spiskom usluga u kome se selektovani materijal koristi.

prikaži uvećano u posebnom prozoru
   

Diskobolos 2005 za zdravstvo