asdfasdfasdf
Masovno slanje SMS poruka
Ovj moduo služi za masovno slanje SMS poruka. Praktično to je sintetizovana funkcionalnost svih sms funkcionalnosti iz modula gde postoji sms komunikacija sa pacijentom.
Podržani su svi slučajevi komunikacionih odnosa sa pacijentima kao što su:
- masovno slanje opšte poruke svim pacijentima ( Nova Godina, preseljenje, neka akcija i tsl.)
- masovno slanje opšte poruke svim VIP pacijentima ( Nova Godina, preseljenje, neka akcija i tsl.)
- podsetnik da nije posetio svog stomatologa posle nekog datuma
- lista pacijenata kojima je pruženo usluga za više od nekog iznosa i na osnovu toga poruka
- rođendanska čestitka za pacijente rođene u narednih nekoliko dana.
- podsetnik dužnicima o stanju njihovog računa
- podsetnik da Dan D dospeva određenog dana
- podsetnik zakazanih poseta za oderđeni datum
Za svaki od pomenutih komunikacionih odnosa postoji predefinisan šablon koji se u meomentu slanja može promeniti ili izabrati neki drugi koji je korisnik unapred pripremo. Poruke su personalizovane po prezimenu i imenu, zakazanom terminu, iznosu duga i danu D i ta polja korisnik može koristiti po sopsvenoj volji i potrebama. Pored toga svaka poruka kao pošiljaoca ima ime ordinacije a ne broj mobilnog telefona što dodatno daje još jednu marketinšku dimenziju odnosu ordinacije i pacijenta.
prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo