asdfasdfasdf
Korisnici - lekari / sestre
Ovaj moduo je dostupan samo korisnicima sa navišim prioritetom a to su Lekar vlasnik i najčešce Lekar suvlasnik aku su mu ta prava dodeljena.
Korisiti se za dodelu uloge na sistemu, praćenje rada zaposlenog i isplate zaposlenom.
Opšti podaci
Na kartici Opšti podaci vlasnik dodeljuje korisniku primarnu ulogu, sekundarnu ulogu, status, važeći lični procenat i upisuje neku vlasničku napomenu. Ostala polja su nepromenljiva i njih menja sam korisnik iz modula Moji podaci.
Dnevnik rada
Izvod iz dnevnika rada i to samo onaj deo koji se odnosi na trenutno seletovanog korisnika.
Dnevnik može biti prikazan po pruženim uslugama, plaćenim uslugama i neplaćenim uslugama.
prikaži uvećano u posebnom prozoru
Obaveze
Obaveze korisnika tj. izvod iz knjige zakazivanja koji se odnosi na selektovanog korisnika.
Isplate
Na ovoj kartici se pregledaju i vrše isplate zaposlenom. Zaposleni može kasnije videti svoje isplate u modulu Moji podaci - Moje isplate.
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo