asdfasdfasdf
Izveštaji
Izveštaji predstavljaju moćan alat za planiranje, praćnje, i upravljanje radom ordinacije. Dopunjuju se sa modulima Dnevnik rada i Statistika.
Broj i finansijski pregled pruženih usluga Status avansa
prikaži uvećano u posebnom prozoru
prikaži uvećano u posebnom prozoru
Stanje materijala Troškovi
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru
Dužnici Rođendani
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru

Diskobolos 2005 za zdravstvo