asdfasdfasdf
Fiskalna podrška

U saradnji sa proizvođačima i distributerima fiskalnih uređaja Omega group iz Beograda i TELSAT d.o.o. iz Novog Sada i Klinikom za stomatologiju Vojvodine razvijeno je rešenje za fiskalnu podršku ordinaciji ili domu zdravlja odnosno klinici. Korišćeni su fiskalni štampači Galeb FP 550, Iskra S-32 i Iskra P-32.

Ovo rešenje je komforno rešenje jer se svi nalozi za izdavanje fiskalnog računa izdaju iz STOMISa na način i po metodologiji kako su se i do sada izdavali "obični" računi. Praktično iz prepoznatljivog korisničkog interfejsa se kreira račun i onda klikom na dugme Kreiraj fiskalni račun se otvara forma za izdavanje komande fiskalnom štampaču. Kada se definiše način plaćanja ( keš, kartica, ček ili mešovito) izdaje se komanda za štampanje na fiskalnom štampaču. Moguće je i prethodno uraditi kontrolnu štampu na standardnom štampaču.
Pored ovih pogodnsti ovo rešenje samostalno "puni" fiskalni uređaj artiklima odnosno uslugama i vodi računa o promeni cene i samostalno ažurira cene kada su već promenjene u STOMISu.

Za veće ordinacije ili domove zdravlja ili klinike razvijena je i mrežna aplikacija STOMIS fiskalna blagajna. Prednost ovog rešenja je u tome da postoji samo jedan fiskalni štampač i jendna fiskalna blagajna. Sestre sa odeljenja formiraju fiskalni račun i "šalju" ga na fiskalnu blagajnu gde se vrši naplata i izdavanje fiskalnog računa. Odmah po plaćanju karton pacijenta se ažurira i sestre imaju informaciju o plaćenom računu.

Formiranje računa - privatna ordinacija Formiranje računa - dom zdravlja
prikaži uvećano u posebnom prozoru prikaži uvećano u posebnom prozoru
Fiskalni račun  
prikaži uvećano u posebnom prozoru  

Diskobolos 2005 za zdravstvo