asdfasdfasdf
Dobavljači
U okviru ovog modula se definišu i menjaju atributi dobavljača i vodi administracija ukupnog finansijskog odnosa i pojedinačnih isporuka.
Žuto/crvenom bojom su obeležene isporuke koje nisu plaćene.
Zajedno sa modulima Materijali i Izveštaji - Stanje materijala predstavlja dobar alat za upravljanje i praćenje tokova materijala u ordinaciji.
Po selekciji dobavljača materijal se može naručiti telefonom, sms-om, e-mailo-om ili odštampati koverat i poslati pisana narudžbenica.
prikaži uvećano u posebnom prozoru
 

Diskobolos 2005 za zdravstvo